Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują Cię tylko umysły poczciwe!
Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla Ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle Cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Wolności! Której dobra nie docieka,
Gmin jarzma zwykły, nikczemny i podły;
Cecho dusz wszelkich, ozdobo człowieka.
Strumieniu boski cnót zaszczycon źródły!
Tyś tarczą twoich Polaków od wieka,
Z Ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły.
Większość nad przemoc! - a kto Ciebie godny,
Poruszył jarzma, albo padł swobodny.

3 MAJA - Coż to za data?
To pytanie stało się myślą przewodnią uroczystej akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Przygotowali ją uczniowie, uczestniczący w zajęciach koła dziennikarsko-teatralnego wraz z opiekunami:
p. Anetą Szadziewicz, p. Małgorzatą Wybor oraz p. Krystyną Wdówką - odpowiedzialną za występy wokalne.
W krótkim montażu słowno-muzycznym młodzi uczniowie przybliżyli zebranym na sali historię tego ważnego wydarzenia,
próbując jednocześnie odpowiedzieć na nurtujące każdego człowieka pytanie, a mianowicie:
"Co to znaczy być wolnym?"
W poszukiwaniu odpowiedzi przebyli długą drogę "w czasie", począwszy od J. Kochanowskiego i jego slynnej maksymy:
"Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie..."
a skończywszy na aktualnych i dziś słowach J. Krasickiego:
"Mądry Polak po szkodzie - Już były te szkody!
Dziś obrócony na nas wzrok mają narody.
Lub nas rządnych, przezornych, czynny swiat pochwali,
lub nad chcącymi zguby, nikt się nie użali!"

Okazało się iż ta mądra lekcja historii pozwoliła wszystkim wyciągnąć jeden konstruktywny wniosek,
a mianowicie:
"Wolność to cenny dar, który młodzi ludzie muszą pielęgnować, ponieważ tylko człowiek wolny może być naprawdę szczęśliwy!!!"