Dyrektor Gimnazjum im. Leszka Czarnego p. Andrzej Stasiak, Pedagog szkolny p. Zdziaława Ignatowicz

Zaproszeni goście
Dyrektor Gminnego Ośrodka Oświaty p. Agnieszka Kiedrzyńska, Wójt Gminy Lutomiersk p. Tadeusz Borkowwski, Proboszcz Parafii Lutomiersk ks. Marek Kowalski, Proboszcz Parafii Mikołajewice ks. Franciszek Jaciubek,