Wychowawcy klas pierwszych

p. Przemysław Zawicki, p. Aneta Grzelak, p. Sylwia Łykowska