V Rocznica Śmierci Papieża
Jana Pawła II
30 marca w Kościele Parafialnym w Lutomiersku odbył się podniosły koncert przygotowany przez uczniów Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.
Myślą przewodnią uroczystości były słowa Papieża Jana Pawła II "Będą ze mną mówić to kazanie".
I tak się stało. Młodzi ludzie mówili o miłości, wierze, która przenosi góry i o cierpieniu ofiar kataklizmów na Haiti oraz w Chile.
Tablica pamiątkowa przy Kościele Parafialnym

Uroczyste złożenie kwiatów

Poczet Sztandarowy naszego Gimnazjum

Gimnazjaliści zaprosili na o spotkanie przedstawicieli szkół podstawowych z Lutomierska, Szydłowa, Kazimierza oraz Kwiatkowic.
Przygotowali się do tego "moralnego egzaminu" i zdali go celująco. To oni mówili kazanie z Janem Pawłem II, to oni drżącymi glosami śpiewali "Zaufaj Panu" i wreszcie to oni przygotowali wzruszający film o Ojcu Świętym. "Pokładanie nadziei w młodych" wydało "plon stokrotny" i w ten oto sposób spełniły się marzenia Jana Pawła II, a "Hymn o miłości" Św. Pawła, zwłaszcza słowa:

"Tak przeto trwają wiara,
nazieja i miłość - te trzy;
Z nich zaś największa jest Miłość"
pozostały w pamięci uczestników tej niecodziennej uroczystości, na zawsze.