Na zakończenie uczniowie uczestniczący w zajęciach koła teatralnego, przedstawili inscenizację pt. "Rycerze dawniej i dziś".
W pięknej, podzielonej na dwa światy: średniowieczny i współczesny, scenerii młodzież przybliżyła moment ślubowania rycerskiego, zaciętej walki na miecze
i hołdu oddawanego damie serca.