W inscenizacji nie zabrakło również wątków współczesnych: dyskusji na temat dzisiejszego spojrzenia na rycerza i brawurowo wykonanego tańca nowoczesnego przez uczennice klasy IIIa.