Już od godziny 11 uczniowie klas I i III brali udział w różnorodnych warsztatach: muzycznych, plastycznych, rękodzieła, origami, sportowych, języka angielskiego, matematycznych i koła teatralnego. Pod okiem opiekunów wykonali różnorodne i ciekawe prace, które przedstawiali podczas głównej uroczystości na sali gimnaztycznej.