"Dzisiejszy dzień - 14 stycznia - to wyjątkowy dzień, ponieważ obchodzimy dwie uroczystości, a mianowicie Święto Szkoły
i 10-lecie przyjęcia przez nasze gimnazjum imienia Leszka Czarnego".
Tymi słowami rozpoczął tegoroczną, jak zwykle wzruszającą uroczystość pan dyrektor Andrzej Stasiak.

Już od godziny 11 uczniowie klas I i III brali udział
w różnorodnych warsztatach: muzycznych, plastycznych, rękodzieła, origami, sportowych, języka angielskiego, matematycznych i koła teatralnego. Pod okiem opiekunów wykonali różnorodne i ciekawe prace, które przedstawiali podczas głównej uroczystości na sali gimnaztycznej.