"To Polska!...Polska!...
To Ojczyzna nasza!"

30 kwietnia uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego
w Lutomiersku pod kierunkiem p. Anety Szadziewicz
i p. Małgorzaty Wybór przygotowali akademię środowiskową
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Pomimo represji
i sprzeciwu zaborców obchodzili ją uroczyście polscy patrioci już podczas rozbiorów. Szczególnie doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy posiadali szeroką autonomię. Po drugiej wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej, zaprzestano obchodzenia tej rocznicy. Dopiero w 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, by przywrócić dzień 3 maja jako święto państwowe.

"Opowiedz nam, moja Ojczyzno
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną,
O wiekach chwały i sławy."

Tymi słowami uczeń Kamil Jarociński rozpoczął długą i ciekawą lekcję historii. Młodzi ludzie przenieśli widownię w czasy XVIII- wiecznej Rzeczpospolitej- czasy, w których rządził "kto chciał i jak chciał". Przypomnieli postaci wielkich reformatorów: Stanisława Staszica i Hugo Kołłątaja oraz ich zasługi dla kraju. Nie zapomnieli również o jakże niechlubnej karcie- działalności obozu magnackiego, który wzywał do przeciwstawienia się obozowi patriotycznemu.

"Po co te wszystkie odmiany?
Alboż źle było dotąd?....
Zepsuli wszystko, tknąć się śmieli...
Liberum veto- tej to wolności źrenicy"

Walka pomiędzy różniącymi się w poglądach obozami miała się rozegrać na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788.
Prace sejmowe uwieńczyło uchwalenie Konstytucji
w dniu 3 maja 1791 r. Niestety jej postanowienia nie spodobały się mocarstwom zaborczym i w wyniku działań opozycji magnackiej podpisano w Petersburgu akt konfederacji unieważniający wcześniejsze ustalenia.
konsekwencji nastąpił w 1793r. II a w 1795r III rozbiór Polski, który zmazał z mapy Europy niepodległe państwo polskie
na ponad 120 lat.

"Ojczyzno moja na końcuś upadła!
Zamożną kiedyś i w sławę i w siłę!
Ta, co od morza aż do morza władła,
Kawałka ziemi nie ma na mogiłę!"

Jednak dzieło Konstytucji 3 Maja nie zginęło. Przeszła ona jako druga na świecie po konstytucji amerykańskiej a pierwsza
w Europie przed konstytucją francuską- demokratyczna ustawa zasadnicza.

"Gdzie jeszcze mężne nie wygasło plemię,
Co swych ojców wiarę, mowę, ziemię,
Ciągle nadstawia piersi, serca, głowy
Na miecze wrogów , najeźdźców okowy.
Co póty działać, walczyć nie przestanie.
Póty żyć będzie, póki tylko stanie
Jednego męża, jednego pałasza-
To Polska!... Polska!...To ojczyzna nasza!"

Całość uświetniły: nowatorsko zatańczony polonez, pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem
p. Krystyny Wdówki w aranżacji p. Sławomira Kułaka oraz oryginalna dekoracja autorstwa p. Joanny Walczak.