Młodzi do akcji

Uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego: Ilona Dominik, Paulina Janczak, Klaudia Witkowska,
Marcin Barański, Daniel Kamiński oraz Dominik Leszczyński pod opieką p. Renaty Mielczarek brali udział w programie „Młodzi do akcji!”, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W nagrodę za swą pracę, wśród 18 szkół z siedemdziesięciu biorących udział w programie, zostali zaproszeni na galę podsumowującą pracę zespołów uczniowskich. I tak 28 maja 2012r. grupa z naszego gimnazjum, pod opieką P. Renaty Mielczarek, p. Beaty Zielińskiej i p. Maciaszka – dziadka Daniela Kamińskiego, znalazła się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
W grupie najaktywniejszych zespołów odebrali dyplomy za swą pracę, obejrzeli prezentację przedstawiającą pracę zespołów, uczestniczyli w debacie oxfordzkiej dotyczącej kwestii prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Uczniowie mieli możliwość spotkania z przedstawicielami Skarbu Państwa, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Otrzymali także upominki od organizatorów programu.
Uczniowie bardzo dziękują Radzie Rodziców Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku za sfinansowanie kosztów wyjazdu.