27 listpada w naszej szkole odbył się konkurs na najlepiej zaśpiewaną piosekę. Uczniowie przygotowywali się do niego ponad miesiąc. Dzięki ich ciężkiej pracy mogliśmy usłyszeć wiele pięknych utworów. Występy oceniało jury, w skład którego wchodzili uczniowie i nauczyciele uczący w naszej szkole. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, długich naradach jury ogłoszone zostały wyniki.

I miejsce zajęły Paulina Ozimek i Agata Pawłowska
II miejsce zajęły Justyna Karwacka i Paulina Dronina
III miejsce zajęła Patrycja Krych
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.