Dnia 4 grudnia 2012 r. klasa II b zaprezentowała szkolnej widowni udramatyzowaną wersję wiersza Zbigniewa Herberta
„Raport z oblężonego miasta”.
Celem przedstawienia było przybliżenie twórczości dwóch wybitnych artystów: poety Zbigniewa Herberta
i zmarłego w październiku tego roku muzyka i pieśniarza Przemysława Gintrowskiego.
Obaj twórcy dotykali w swych dziełach tematów ważnych, ale też trudnych i bolesnych. Inspiracją do napisania „Raportu” były dla Zbigniewa Herberta wydarzenia związane
z wprowadzeniem 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce. Uczniowie II b ukazali jednak uniwersalizm i ponadczasowość utworu; spowodowali, że widzowie słuchając słów kronikarza dziejów oblężenia, spojrzeli w kierunku tych narodów,
które do dziś cierpią z powodu wojen i prześladowań:
„Ci których dotknęło nieszczęście są zawsze samotni
Obrońcy Dalajlamy, Kurdowie, afgańscy górale…”
Lecz
„Jeśli Miasto padnie, a ocaleje jeden
On będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania
On będzie Miasto”
Te ostatnie słowa na wzór klasycznego chóru powtarzali uczniowie dwukrotnie. Przedstawienie zakończyła pieśń Przemysława Gintrowskiego „Powrót”.

J.M. Olszyńska