W dniu 5.12.2012 roku odbył się szkolny konkurs wiedzy nt. HIV i AIDS.
Celem konkursu było:
- uświadomienie młodzieży, że zagrożenie HIV
może dotyczyć każdego człowieka
- podniesienie poziomu wiedzy o HIV i AIDS
- kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV
- kształtowanie postaw akceptacji wobec osób żyjących z wirusem
- rozwijanie pomysłowości i twórczości

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej (test)
i plastycznej (wykonanie broszury informacyjnej).
Wyniki szkolnego konkursu wiedzy na temat HIV i AIDS (test):
I miejsce- Marcin Barański IIIC -25 pkt.
II miejsce – Michał Nowicki IIIA – 24 pkt.
III miejsce – Natalia Kosztowny IIA – 23 pkt.
Wyniki szkolnego konkursu na najlepiej wykonaną
broszurę informacyjną:
I miejsce – Magdalena Gajdka i Patrycja Gąsiorowska z klasy IC
II miejsce – Natalia Potylska i Ewelina Białecka z klasy IIIB

Laureatom gratulujemy wygranej a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!!!

Emilia Zarzycka