W dniu 11.12.2012 roku odbyło się spotkanie uczniów klas drugich
z policjantami z Komendy Powiatowej Policji.
Funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę, która miała na celu uświadomienie skutków łamania prawa oraz zagrożeń i konsekwencji prawnych związanych ze spożywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież.
Pani Policjantka przestrzegła uczniów przed zagrożeniami czyhającymi na nich każdego dnia, tym bardziej, że alkohol,
papierosy i dopalacze są łatwo dostępne.
Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadając funkcjonariuszom wiele pytań.

Emilia Zarzycka