Podsumowanie projektu edukacyjnego
"Nasza gmina wczoraj i dziś"
realizowanego w ramach programu
"Zostać przedsiębiorczym"

W dniu 19 czerwca uczniowie klas pierwszych wraz
z wychowawcami wybrali się do Leśniczówki
w Wodzieradach. Ich celem było podsumowanie działań związanych z realizacją projektu edukacyjnego oraz zajęć
z programu "Zostać przedsiębiorczym".
Dzięki zajęciom wspomnianego programu Ci młodzi ludzie stawali się bardziej otwarci, kreatywni, nauczyli się efektywnej pracy w grupach. Udział w tych zajęciach pozwolił im na pokonanie stresu i wszelkich obaw przed publicznymi wystąpieniami, nauczyli się odpowiedzialności za działania swoje i rówieśników. Nauczyli się radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, stali się bardziej komunikatywni.
Obserwowalny jest również rozwój postaw przedsiębiorczych. Sami zorganizowali dzisiejszy wyjazd.
Bardzo aktywnie i sympatycznie spędzali swój czas w leśniczówce, zbierali chrust, piekli kiełbaski na ognisku, grali w piłkę. Uczestniczyli również w pogadance dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, a dokładniej konieczności segregacji śmieci i dbania o naszą okolicę, nasz dom, naszą gminę.