Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Drodzy pierwszoklasiści! Otwieramy dziś przed wami nie tylko drzwi szkoły, ale nade wszystko nasze umysły
i serca. Od dzisiaj szkoła ta jest również waszą szkołą. Wpisując siebie w jej tradycję, uczyńcie naszą szkolę jeszcze piękniejszą - przez wysiłek pracy i mądre wykorzystanie czasu.
Starszych gimnazjalistów prosimy o życzliwe przyjęcie młodszych kolegów i opiekę nad nimi. Teraz już jesteście z „jednej szkoły” i niech to ma jakieś znaczenie.
Trzecioklasiści mają bardzo ważny rok przed sobą. Zdecyduje on o dalszej nauce....
a może nawet i o całym życiu.
Warto pokusić się o mądre postanowienia
i zrealizowanie ich w całej rozciągłości.
Wszystkich uczniów witam po zasłużonym odpoczynku
i zapraszam na drogę .... ku mądrości

.