Stało się już tradycją w naszym gimnazjum, że uroczystość ślubowania klas pierwszych przypada
w Dzień Edukacji Narodowej
Jak co roku, nauczyciele i pracownicy szkoły usłyszeli życzenia od Samorządu Uczniowskiego
Dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nas ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne i mozolne budowanie naszych wnętrz.

W imieniu wszystkich pierwszoklasistów kilka słów wypowiedział Damian Stasiak: "W imieniu uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum chcę podziękować za okazaną nam pomoc
i serdeczność zarówno ze strony nauczycieli jak i starszych kolegów. Jednocześnie pragnę zapewnić,
że postaramy się nie zawieźć pokładanych w nas nadziei."

Tekst ślubowania pierwszoklasistów:
My uczniowie Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku ślubujemy:
Dbać o pozytywny wizerunek szkoły i godnie ją reprezentować.
Szanować jej tradycje i kultywować je.
Przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia.
Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły.
Rozwijać swoje możliwości intelektualne i zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce.
Z szacunkiem zwracać się do nauczycieli i pracowników szkoły.
Dbać o wspólne mienie, porządek i bezpieczeństwo.
Być chlubą rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego.