W dniu 4.12.2012 odbyło się przedstawienie teatralne
pt: „Wyjść poza schemat” przygotowane przez Impresariat Artystyczny”Inspiracja” z Krakowa. Przedstawienie opierało się na klasycznym i niestety coraz powszechniejszym motywie
„kozła ofiarnego”. Młody człowiek został wykluczony ze środowiskowej grupy i poddany prześladowaniu.
Pada ofiarą cyberprzemocy - obraźliwych wiadomości email
i SMS-ów, publikowania ośmieszających go informacji i zdjęć oraz podszywania się pod jego osobę w sieci. Przedstawienie aktywizowało młodych widzów i wzbudzało w nich reakcję na przedstawione zjawisko. Wciągało uczniów w przemawiającą do wyobraźni sceniczną historię oraz uświadomiło, że oni bądź ich bliscy, przyjaciele, mogą stać się celem podobnych karygodnych zachowań. Spektakl wskazał konkretne działania w celu rozwiązania problemu, ale również prowokował do własnej inwencji. Przedstawienie bardzo podobało się gimnazjalistom, gdyż było tam wiele śmiesznych, ale i pouczających sytuacji, wiele emocji, które gwarantowały miłe i pożyteczne spędzanie czasu.