Konferencja upowszechniająca program "Zostać przedsiębiorczym"


Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - Lider projektu "Zostać przedsiębiorczym - program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum", współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprosiła nas na konferencję upowszechniającą, która odbyła się w dniu 25 marca 2014 r. w godzinach
11:00 – 15:00 w Domu Towarzystwa Kredytowego w Łodzi
przy ul. Pomorskiej 21. Podczas konferencji został zaprezentowany program „Zostać przedsiębiorczym” wraz z multimedialnym pakietem dydaktycznym oraz odbyły się panele dyskusyjne, ukazujące walory programu oraz jego możliwości wykorzystania
w edukacji gimnazjalistów,w których wzięli udział przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych, urzędów pracy oraz nauczyciele i uczniowie testujący program.
Istotą panelu, w którym udział brali nasi uczniowie Izabela Sobolczyk (klasa IIa) oraz Marcin Włodarczyk (klasa IIc) było ukazanie możliwości projektu uczniowskiego w zakresie podejmowania ciekawych przedsięwzięć klasowych lub szkolnych oraz prezentowania ich efektów. Zadaniem panelu, w którym uczestniczyli nauczyciele p. Aneta Grzelak, p. Sylwia Łykowska oraz p. Andrzej Stasiak była odpowiedź na pytanie, jak program Zostać przedsiębiorczym może być wykorzystany w szkołach,
w szczególności podczas przygotowania uczniów do realizacji projektów uczniowskich. Uczniowie każdej ze szkół biorących udział w projekcie przygotowali prezentację graficzną dotyczącą jednego z najlepszych projektów edukacyjnych, którym w naszej szkole okazał się projekt o nazwie "Nasza gmina wczoraj i dziś". Poster prezentujący nasze osiągnięcia został wykonany pod kierunkiem p. Beaty Zielińskiej oraz p. Agaty Wróbleskiej. Program jest realizowany w naszym gimnazjum w latach 2011-2014. Liderem projektu w gimnazjum im. Leszka Czarnego jest p. Andrzej Stasiak. W roku szkolnym 2011/2012 w programie brała udział klasa Ia–wychowawczyni p. Agata Wróblewska,
w roku szkolnym 2012/2013 w programie brały udział klasy:
Ia–wychowawczyni p. Sylwia Łykowska, Ib–wychowawczyni p.Beata Zielińska, Ic–wychowawczyni p. Aneta Grzelak. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, podczas których rozwijali umiejętności i postawy przedsiębiorcze dzięki metodzie projektu i pracy w zespole.

p. Sylwia Łykowska p. Aneta Grzelak