95 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie gimnazjum uczcili widowiskiem poetyckim wystawionym
w GOK-u w Lutomiersku. Słowa Stanisława Wyspiańskiego: „Wyzwolin ten doczeka dnia, kto własną wolą wyzwolony” posłużyły za motto przedstawienia, zaś jego ideą było przypomnienie postaci polskich twórców romantycznych, ich prekursorów i spadkobierców, dla których krzewienie myśli niepodległościowej w czasie „długiej nocy narodu” było priorytetem. Na apel narratora: „Was wzywam” na scenie pojawili się: Adam Mickiewicz, Zygmunt Krasiński,
Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Ignacy Krasiński, Stanisław Wyspiański. Widownia ze wzruszeniem patrzyła na młodych ludzi prezentujących niełatwe przecież dla nich treści. Przekaz trafił do odbiorców, co jest dowodem, że repertuar romantyczny wciąż mocno oddziałuje na emocje Polaków;
ta „staroświecka” poezja nie straciła nic ze swej świeżości,
a co więcej - nabiera wciąż nowych znaczeń.
Realizatorzy przedstawienia mają nadzieję, że słowa dawnych mistrzów nie tylko poruszyły emocje widzów,
ale stały się też pretekstem do refleksji
nad istotą Wolności, Wiary, Życia, Śmierci, Nadziei…