„Czy to nie przyjemnie wiedzieć, że jest tak dużo rzeczy, które jeszcze poznamy? To właśnie sprawia, że ja się tak cieszę życiem. Świat jest taki ciekawy. Nie byłby taki ani w połowie, gdybyśmy wszystko o wszystkim wiedzieli, prawda?”
(L. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza)

Jak zwykle uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014. O godz. 8.00 młodzież uczestniczyła we mszy świętej celebrowanej przez księdza Marka Kowalskiego, aby następnie pod opieką wychowawców udać się do gimnazjum. Zaproszonych gości: księdza Marka Kowalskiego, p. Leokadię Bujnowicz i p. Grażynę Paczkowską- wiceprzewodniczące Rady Gminy, uczniów, nauczycieli i rodziców powitał serdecznie p. dyrektor Andrzej Stasiak. W swoim przemówieniu nawiązał do rocznicy wybuchu II wojny światowej i rocznicy podpisania porozumienia sierpniowego. Minutą ciszy zebrani na sali uczcili poległych w walce o wolność. Była to pierwsza powakacyjna lekcja historii. Następnie ciepłe słowa skierował do uczniów. Życzył im, aby jak najlepiej wykorzystali przekazywaną im wiedzę, odnosili sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne i nie zapominali przy tym o przyjaźni.