Przepiękny, słoneczny, październikowy dzień, odświętnie ubrani gimnazjaliści, radosne i pełne oczekiwania twarze. Tak wyglądał 11 października
w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku. Coroczne Święto Komisji Edukacji Narodowej zostało tu połączone ze ślubowaniem pierwszych klas.

Wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie na tle oryginalnej dekoracji przygotowanej przez p. Joannę Walczak tę niecodzienną uroczystość rozpoczął p. Dyrektor Andrzej Stasiak. Zwracając się do bohaterów tego dnia- pierwszoklasistów, życzył im, by jak najlepiej i jak najpiękniej wykorzystali czas pobytu w gimnazjum, by wyruszyli, korzystając z doświadczenia rodziców i nauczycieli, w swoją trzyletnią wyprawę po wiedzę, mądrość i dojrzałość. Po przemówieniu nastąpiło długooczekiwane ślubowanie. Uczniowie klas pierwszych
z przejęciem ślubowali na sztandar szkoły, iż będą odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych
i życiu szkoły, będą szanować jej tradycje oraz przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia gimnazjum. Następnie otrzymali od Dyrektora i wychowawców p. Anety Szadziewicz, p. Renaty Mielczarek
i p. Małgorzaty Wybór plakietki z logo szkoły, ufundowane przez Radę Rodziców. Również starsi koledzy złożyli im życzenia i wręczyli prezenty. W podziękowaniu za życzliwe przyjęcie uczennice- przedstawicielki klas pierwszych- recytowały wiersze, a chór śpiewał piosenkę, przygotowaną przez p. Krystynę Wdówkę.

W dalszej części uroczystości Dyrektor p. Andrzej Stasiak nawiązał do Święta Komisji Edukacji Narodowej
i roli nauczyciela w wychowaniu młodego pokolenia. Podziękował wychowawcom za bezinteresowność, codzienną troskę i dobro, którym dzielą się każdego dnia ze swoimi uczniami.
Nie zapomniał także o pracownikach obsługi i administracji, dzięki którym w szkole panuje ład i porządek. Swoim pracownikom wręczył Nagrody Dyrektora Szkoły. Do ciepłych słów p. Andrzeja Stasiaka dołączyli się przybyli goście, którzy życzyli pracownikom wielu sukcesów zawodowych.
Także Samorząd Uczniowski, wraz z opiekunami p. Krystyną Borkowską i p. Krystyną Wdówką, złożył nauczycielom życzenia, podarował kwiaty i słodki upominek.
Miłym zakończeniem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu tuwimowskiego, zorganizowanego przez
p. Magdalenę Milbrandt i p. Janinę Olszyńską. Zwycięzcy otrzymali dyplomy, słodycze i tomik poezji Juliana Tuwima. Alicja przedstawiła doskonałą interpretację wiersza J. Tuwima pt. , a duet Natalia Kosztowny- skrzypce i Kamila Kiedrzyńska- wokal przeniósł publiczność do ... lirycznego Tomaszowa. To był wspaniały dzień, dzień pełen wrażeń, lirycznych uniesień i wzruszeń. Kończąc, pozwolę sobie użyć parafrazy i za Tuwimem powiem: " A może byście tak najmilsi wpadli na dzień do ...Gimnazjum im. Leszka Czarnego".
Na pytanie dlaczego właśnie tu, odpowiem krótko- warto.