p. Andrzej Stasiak - DYREKTOR GIMNAZJUM

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
p. Dorota Czarnecka Pedagog szkolny
p. Aneta Szadziewicz
p. Janina Olszyńska-Gebler
p. Małgorzata Wybór
p. Magdalena Milbrandt
Język polski
p. Sławomir Kułak
p. Przemysław Zawicki
p. Joanna Walczak
Język angielski
p. Marzena Michalak
p. Beata Maros
Język niemiecki
p. Aneta Grzelak
p. Renata Mielczarek
Matematyka
p. Beata Zielińska Geografia
p. Agata Wróblewska
p. Przemysław Zawicki
Biologia
p. Krystyna Borkowska
Historia
p. Aneta Szadziewicz
Wiedza o społeczeństwie
p. Małgorzata Krysiak Chemia
p. Sylwia Łykowska
Fizyka
p. Andrzej Stasiak
p. Renata Mielczarek
p. Sylwia Łykowska
Informatyka
p. Halina Przyrowska Plastyka
p. Halina Przyrowska Zajęcia artystyczne
p. Piotr Zganiacz Muzyka
p. Beata Zielińska Zajęcia techniczne
p. Beata Zielińska Edukacja dla bezpieczeństwa
p. Krzysztof Milbrandt
p. Halina Przyrowska
p. Agata Wróblewska
Wychowanie fizyczne
p. Krystyna Wdówka Religia
p. Aneta Szadziewicz Biblioteka szkolna
p. Janina Olszyńska
p. Krystyna Wdówka
p. Aneta Grzelak
p. Renata Mielczarek
p. Magdalena Milbrandt
p. Małgorzata Wybór
p. Sylwia Łykowska
p. Dorota Czarnecka
p. Halina Przyrowska
Świetlica szkolna