Programy, Regulaminy Gimnazjum w Lutomiersku

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 (od 1 września 2015r.)
Klasa I - 2014/2015;
Klasa II - 2014/2015;
Klasa III - 2014/2015;
Uwaga do wykazu podręczników

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2014/2014
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2013/2014 KLASY I
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2012/2013 KLASY I, II, III

STATUT GIMNAZJUM|
UCHWAŁA Nr VI/2/2013/2014 - Zasady rekrutacji do klasy pierwszej|
UCHWAŁA Nr X/3/2013/2014 - Dziennik elektroniczny|
UCHWAŁA Nr VI/1/2014/2015 - Zmiany w Statucie Gimnazjum|

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA
Informatyka| Geografia| Edukacja dla bezpieczeństwa| Zajęcia techniczne| Plastyka| Fizyka| Historia| Matematyka| Biologia| Chemia| Język polski| Wos| Zajęcia artystyczne| Język angielski| Język angielski| Język niemiecki| W-f| Religia

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
Język niemiecki klasa 1| Język niemiecki klasa 2| Język niemiecki klasa 3|

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY 2013/2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI | MODYFIKACJA 2012/2013 | MODYFIKACJA 2013/2014

SZKOLNY SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM PROBLEMOWYM UCZNIÓW
MODYFIKACJA 2012/2013
MODYFIKACJA 2013/2014
MODYFIKACJA 2014/2015

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 2013/2014

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH
Karta oceny projektu| Karta samooceny ucznia i grupy| Karta projektu| Kontrakt na wykonanie projektu| Plan prezentacji| Plan sprawozdania| Ustalenia pracy w zespole| Zadania nauczyciela i ucznia podczas realizacji projektu| Zasady pracy grupowej|

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

REGULAMIN KLUBU EUROPEJSKIEGO

REGULAMIN UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO


WYBRANE PROCEDURY:
WYDAWANIA DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW
OBIEGU INFORMACJI DOTYCZACYCH UCZNIÓW
POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKU UCZNIA
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE WOBEC UCZNIA

Jesteś od 16 maja 2010r. gościem na naszej stronie.
Dziękujemy za zainteresowanie.