REKRUTACJA DO GIMNAZJUM
na rok szkolny 2014/2015


Ogólne informacje dla rodziców i uczniów
Zasady rekrutacji
Zgłoszenie ucznia do gimnazjum (dla ucznia zamieszkałego na terenie naszej gminy)
Wniosek o przyjęcie ucznia do gimnazjum (dla ucznia zamieszkałego poza terenem naszej gminy), deklaracje, ankieta.

Dni otwarte Gimnazjum

14 marca 2014r. - dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Lutomiersku

18 marca 2014r. - dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Szydłowie

18 marca 2014r. - dla uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej w Kazimierzu

14 marca 2014 roku (piątek) w godzinach 13.30 - 16.00 dla wszystkich zainteresowanych

Słów kilka o naszej szkole

Spotkanie z rodzicami uczniów
rozpoczynających naukę w klasach pierwszych od września 2014 roku
odbędzie się 24 czerwca 2014 roku (wtorek) o godzinie 18.00.

W tym dniu będzie możliwość zakupu używanych podręczników.