Koło zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo – techniczne: fizyka