Koło zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo - techniczne: fizyka