Informacje ogólne Formularz rekrutacji Uczestnicy zajęć
2014/2015 klasa Ia
Patryk Białkowski
Radosław Chojczak
Damian Gortat
Kacper Kozłowski
Klaudia Magnuska
Roksana Magnuska
Anna Poninska
Weronika Wencławska
2014/2015 klasa Ib
Konrad Bujnowicz
Jakub Jachowicz
Robert Jaźwiec
Kinga Konik
Krzysztof Piguła
Piotr Pyrgał
Dawid Serafin
WIktoria Wetoszka
2014/2015 klasa IIIc
Marlena Dudek
Natalia Plesińska
Artur Gobucki
Damian Michalak
Mikołaj Spałka
Patryk Magnuski
Paweł Wacławek
Szymon Szymczak


Polski inaczej – jak lepiej wyrażać własne myśli
w mowie i piśmie


Celem zajęć jest wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie języka polskiego oraz poprawa wyników nauczania.

W zajęciach biorą udział trzy ośmioosobowe grupy uczniów klas pierwszych.
W programie zajęć znajdują się między innymi:
 • rozwijanie podstawowych umiejętności językowych, tj. czytanie ze zrozumieniem, konstruowanie różnych form pisemnych
 • ćwiczenia ortograficzne
 • twórcze zadania: układanie opowiadań, tworzenie treści dyktand z wybraną trudnością ortograficzną
 • zabawy językowe rozwijające słowotwórstwo i słownictwo (rymowanki, wyliczanki)

Zajęcia te prowadzą p. Aneta Szadziewicz oraz p. Małgorzata Wybór


Uczestnicy zajęć z klasy IIIc mieli możliwość utrwalenia wiedzy i doskonalenia umiejętności określonych w podstawie programowej z języka polskiego. Realizacja projektu zapewniła poprawę umiejętności uczniów w następujących obszarach:
- wykorzystywanie wiedzy z nauki o języku w praktyce;
- kształtowanie sprawności komunikacyjnej;
- bogacenie słownictwa ;
- czytanie ze zrozumieniem;
-kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych form pisemnej wypowiedzi;
- utrwalenie znajomości środków stylistycznych i ich funkcji w tekście
Na zajęciach wykorzystywano różne pomoce dydaktyczne: plansze, słowniki, teksty kultury, karty z zestawami ćwiczeń, dyktanda ortograficzne z zasadami pisowni. By zachęcić dzieci do nauki i zapobiec zniechęceniu , stosowano różnorodne formy pracy w tym metody aktywizujące.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, uzupełnili i utrwalili wiadomości zdobyte na lekcjach języka polskiego, wzbogacili słownictwo oraz wyrobili nawyki samokształceniowe. Uczestnictwo w zajęciach rozbudziło w nich wiarę w możliwość pokonywania trudności i świadomego posługiwania się językiem polskim. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pozytywne oceny z języka polskiego na koniec roku szkolnego 2014/2015.

26.06.2015r.

Uczestnicy zajęć z klasy Ia oraz Ib mieli możliwość utrwalenia wiedzy i doskonalenia umiejętności określonych w podstawie programowej z języka polskiego. Realizacja projektu zapewniła poprawę umiejętności uczniów w następujących obszarach:
- wykorzystywanie wiedzy z nauki o języku w praktyce;
- kształtowanie sprawności komunikacyjnej;
- bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;
- czytanie ze zrozumieniem;
- kształtowanie umiejętności samodzielnego tworzenia tekstu.
Na zajęciach wykorzystywano różne pomoce dydaktyczne: plansze, słowniki, teksty kultury, karty z zestawami ćwiczeń. By zachęcić dzieci do nauki i zapobiec zniechęceniu , stosowano różnorodne formy pracy w tym metody aktywizujące.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, uzupełnili i utrwalili wiadomości zdobyte na lekcjach języka polskiego, wzbogacili słownictwo oraz wyrobili nawyki samokształceniowe. Uczestnictwo w zajęciach rozbudziło w nich wiarę w możliwość pokonywania trudności i świadomego posługiwania się językiem polskim. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pozytywne oceny z języka polskiego na koniec roku szkolnego 2014/2015.

26.06.2015r.

Na naszych zajęciach pracujemy w grupach, indywidualnie. Wykorzystujemy różnorodne pomoce naukowe. Rozwiazujemy testy.

10.05.2015r. uczniowie z klasy 1aOd stycznia do marca 2015 realizacja zajęć wyglądała następująco:

 1. Opowiadamy o losach Ebenezera Scroogea.
 2. Ćwiczenia w redagowaniu charakterystyki postaci literackiej.
 3. O zdaniu raz jeszcze- analiza zdań pojedynczych.
 4. Opowiadamy o …- ćwiczenia w streszczeniu opowiadania.
 5. Przymiotnik, jego znaczenie i funkcja w zdaniu.
 6. Razem czy oddzielnie- pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
 7. Przysłówek jako orzecznik i okolicznik.
 8. Ten film warto zobaczyć – piszemy recenzję.
 9. Liczebnik w zdaniu – ćwiczenia w poprawnym stosowaniu różnych rodzajów liczebników w zdaniu.

27.04.2015r. Aneta SzadziewiczNa naszych zajęciaach ćwiczymy różne formy pisemnej wypowiedzi, pracujemy w grupach i indywidualnie. Wykorzystujemy brystole, słowniki i inne pomoce naukowe.

24.04.2015r. Paweł Wacławek III cZajęcia odbywały się od 12. 01.2015 do 26 .03.2015 w klasie III c. Uczęszcza na nie 8 osób.

 1. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej?- konstruujemy rozprawkę
 2. Czy miłość jest najważniejszą wartością w życiu człowieka?- rozważ to pytanie i uzasadnij je w formie rozprawki.- 2 godz.
 3. Minimum słów, maksimum treści, czyli o planie i streszczeniu- 2 godz.
 4. Zasady redagowania opisu przeżyć wewnętrznych.
 5. „Gdybym był Oskarem…”- redagujemy opis przeżyć wewnętrznych.- 2 godz

20.04.2015r. Małgorzata WybórZajęcia odbywały się od 12. 01.2015 do 26 .03.2015 w klasie I a. Uczęszcza na nie 8 osób.

 1. ”Żona modna”- czytanie ze zrozumieniem i opowiadanie.
 2. Rzeczownik i jego związek z innymi wyrazami.
 3. Opowiadamy o losach Ebenezera Scroogea.
 4. Ćwiczenia w redagowaniu charakterystyki postaci literackiej.
 5. Rozwiązywanie testów kompetencji (sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem).
 6. O zdaniu raz jeszcze- analiza zdań pojedynczych.
 7. Opowiadamy o …- ćwiczenia w streszczeniu opowiadania.
 8. Przymiotnik, jego znaczenie i funkcja w zdaniu.
 9. Razem czy oddzielnie- pisownia „nie” z różnymi częściami mowy

10.04.2015r. Małgorzata WybórW pierwszych miesiącach realizacji projektu w roku szkolnym 2014/2015 tematyka zajęć
w klasie Ia wyglądała następująco:

 1. Test diagnozujący.
 2. Wyprawa do lasu - układanie opowiadania z elementami opisu.
 3. Czy to zdanie, czy nie zdanie? - ćwiczenia w rozpoznawaniu rodzajów wypowiedzeń.
 4. Jak zbudowane jest zdanie?- analiza zdań pojedynczych.
 5. Redagujemy artykuły do szkolnej gazetki.
 6. Fraszka- igraszka słowem- o cechach fraszki jako gatunku literackiego.
 7. Części zdania- ćwiczenia utrwalające.
 8. Wyrazy jako tworzywo zdania.
Natomiast w klasie IIIc nastpępująco:
 1. Test diagnozujący.
 2. Jak uzasadnić swoją opinię? - ćwiczenia w redagowaniu rozprawki.
 3. Jak uzasadnić swoją opinię? - ćwiczenia w redagowaniu rozprawki.
 4. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej?- konstruujemy rozprawkę.
 5. Czy miłość jest najważniejszą wartością w życiu człowieka?- rozważ to pytanie w formie rozprawki.
 6. Czy miłość jest najważniejszą wartością w życiu człowieka?- rozważ to pytanie w formie rozprawki.
 7. Minimum słów, maksimum treści, czyli o pisaniu streszczenia.
 8. Minimum słów, maksimum treści, czyli o pisaniu streszczenia.
 9. Zasady redagowania opisu przeżyć wewnętrznych.
 10. „Gdybym był/ była Oskarem…”- redagujemy opis przeżyć wewnętrznych.

24.11.2014r.W pierwszym miesiącu realizacji projektu w roku szkolnym 2014/2015 tematyka zajęć
w klasie Ia wyglądała następująco:

 1. Test diagnozujący.
 2. Wyprawa do lasu - układanie opowiadania z elementami opisu.
 3. Czy to zdanie, czy nie zdanie? - ćwiczenia w rozpoznawaniu rodzajów wypowiedzeń.
Natomiast w klasie Ib nastpępująco:
 1. Test diagnozujący.
 2. Jazk uzasadnić swoją opinię? - ćwiczenia w redagowaniu rozprawki.
 3. Czy to zdanie, czy nie zdanie? - ćwiczenia w rozpoznawaniu rodzajów wypowiedzeń.

06.10.2014r.W drugim semestrze realizacji projektu tematyka zajęć w klasie Ib wyglądała następująco:

 1. Opowiadamy o … - ćwiczenie w streszczeniu opowiadania.
 2. Przymiotnik, jego znaczenie, odmiana i funkcja w zdaniu.
 3. Razem czy oddzielnie? – pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
 4. Przysłówek jako orzecznik i okolicznik.
 5. Ten film warto zobaczyć – piszemy recenzję.
 6. Liczebnik w zdaniu – ćwiczenie w poprawnym stosowaniu różnych rodzajów liczebników w zdaniu.
 7. Ten obraz bardzo mi się podoba – ćwiczenia w opisywaniu.
 8. Przyimek, spójnik, partykuła i wykrzyknik – utrwalenie wiadomości.
 9. Kiedy zdanie współrzędne, a kiedy zdanie podrzędne? – ćwiczenia.
 10. Piszemy sprawozdanie z lektury.
 11. Części mowy odmienne i nieodmienne – utrwalenie wiadomości.
 12. Czytamy poezję – ćwiczenia utrwalające poznane środki stylistyczne.
 13. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie.
 14. Gdzie postawić przecinek? – ćwiczenia ortograficzne.
 15. Aby w liście z wakacji nie było błędów – ćwiczenia ortograficzne.
Natomiast w klasie Ia nastpępująco:
 1. Ćwiczenia w redagowaniu charakterystyki postaci.
 2. Rozwiązywanie testów kompetencji sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem.
 3. O zdaniu raz jeszcze – analiza zdań pojedynczych.
 4. Opowiadamy o … - ćwiczenie w streszczeniu opowiadania.
 5. Przymiotnik, jego znaczenie, odmiana i funkcja w zdaniu.
 6. Razem czy oddzielnie? – pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.
 7. Przysłówek jako orzecznik i okolicznik.
 8. Ten film warto zobaczyć – piszemy recenzję.
 9. Liczebnik w zdaniu – ćwiczenie w poprawnym stosowaniu różnych rodzajów liczebników w zdaniu.
 10. Ten obraz bardzo mi się podoba – ćwiczenia w opisywaniu.
 11. Przyimek, spójnik, partykuła i wykrzyknik – utrwalenie wiadomości.
 12. Kiedy zdanie współrzędne, a kiedy zdanie podrzędne? – ćwiczenia.
 13. Piszemy sprawozdanie z lektury.
 14. Części mowy odmienne i nieodmienne – utrwalenie wiadomości.
 15. Czytamy poezję – ćwiczenia utrwalające poznane środki stylistyczne.
 16. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie.
 17. Gdzie postawić przecinek? – ćwiczenia ortograficzne.
 18. Aby w liście z wakacji nie było błędów – ćwiczenia ortograficzne.

  Uczniowie przyswoili sobie wiedzę dotyczącą zastosowania w praktyce zasad ortograficznych poprzez konstruowanie krzyżówek, map myślowych i dyktand ortograficznych. Nauczyli się konstruowania dłuższych form wypowiedzi np. charakterystyki postaci, opisu obrazu, sprawozdania z lektury, opowiadania z elementami opisu. Utrwalili odmienne i nieodmienne części mowy a także niektóre zagadnienia z zakresu składni zdania pojedynczego.

  27.06.2014r.  W pierwszym semestrze realizacji projektu tematyka zajęć wyglądała następująco:

  1. Wyprawa do lasu – układanie opowiadania z elementami opisu.
  2. Czy to zdanie, czy nie zdanie? – ćwiczenie w rozpoznawaniu rodzajów wypowiedzeń.
  3. Jak zbudowane jest zdanie? – analiza zdań pojedynczych.
  4. Redagujemy artykuły do gazetki szkolnej.
  5. Fraszka –„igraszka słowem”. O cechach fraszki jako gatunku literackiego.
  6. Części zdania – ćwiczenia utrwalające.
  7. Wyrazy jako tworzywo zdania.
  8. ”Hymn – niezwykła pieśń” – uczymy się pięknej recytacji.
  9. Czasownik i jego funkcja w zdaniu.
  10. Ćwiczenie w przekształcaniu dialogu w tekst ciągły.
  11. Rodzaje orzeczeń – utrwalenie wiadomości.
  12. ”Żona modna” – czytanie ze zrozumieniem i opowiadanie.
  13. Rzeczownik i jego związek z innymi wyrazami..
  14. Opowiadamy o losach Ebenezera Scroogea.
  15. Ćwiczenie w redagowaniu charakterystyki postaci literackiej.
  16. Rozwiązywanie testów kompetencji (sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem).
  Uczniowie przyswoili sobie wiedzę dotyczącą zastosowania w praktyce zasad ortograficznych poprzez konstruowanie krzyżówek, map myślowych i dyktand ortograficznych. Nauczyli się także sprawnie posługiwać słownikiem ortograficznym.

  28.01.2014r.  W trakcie zajęć wyrównawczych prowadzonych przez p. Anetę Szadziewicz oraz
  p. Małgorzatę Wybór uczniowie konstruowali następujące formy wypowiedzi: opowiadanie
  z elementami opisu oraz redagowali artykuł do szkolnej gazetki. W zakresie gramatyki rozpoznawali rodzaje wypowiedzeń, analizowali budowę zdań pojedynczych, utrwalali znajomość części zdania, a także operowali wyrazami jako tworzywem zdania.
  W trakcie ostatnich zajęć mieli okazję poznać niezwykłą pieśń, jaką jest hymn i doskonalili trudną sztukę pięknej recytacji.

  21.11.2013r.Web Template created using Cool Template