Uczniowie Gimnazjum im Leszka Czarnego w Lutomiersku

Rok szkolny 2013/2014

Wychowawcy klas:
Klasa Ia

p. Agata Wróblewska
Klasa Ib

p. Janina Olszyńska-Gebler
Klasa Ic

p. Przemysław Zawicki
Klasa IIa

p. Renata Mielczarek
Klasa IIb

p. Aneta Szadziewicz
Klasa IIc

p. Małgorzata Wybór
Klasa IIIa

p. Sylwia Łykowska
Klasa IIIb

p. Beata Zielińska
Klasa IIIc

p. Aneta Grzelak

Wykorzystano zdjęcia wykonane w roku szkolnym 2012/2013