Życzenia i gratulacje składane na ręce Pana Dyrektora Andrzeja Stasiaka przez p. Tadeusza Rosiaka oraz Krzysztofa Pacholaka