Dzień Nauczyciela, Ślubowanie klas pierwszych


"W tym życiu nie jesteśmy zdolni do dokonywania czynów wielkich. Możemy jedynie czynić drobne, ale z wielkiej miłości"

Matka Teresa z Kalkuty


Zaproszeni goście
Pan Dyrektor
Andrzej Stasiak

Słowa te stały się mottem tegorocznego Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się w naszej szkole 13 października 2010r.
Uczniowie klas pierwszych
Wychowawcy klas pierwszych
Uczniowie klas pierwszych
Ślubowanie