Informacje ogólne Formularz rekrutacji Uczestnicy zajęć
Natalia Antoniewicz
Martyna Paczkowska
Kamila Kiedrzyńska
Natalia Kosztowny
Michał Szczukocki
Monika Prencel
Klaudia Olejniczak
Karolina Ścibor
Roksana Litwińczyk
Maciej Chmielecki
Galeria


Koło języka angielskiego zwiększające kompetencje posługiwania się językiem obcym

Celem zajęć jest podniesienie kompetencji językowych uczniów potwierdzonych uzyskaniem certfikatu z języka angielskiego.

W zajęciach udział bierze dziesięcioosobowa grupa uczniów klas trzecich.
W programie zajęć znajdują się między innymi:
  • nauka słuchania, czytania, pisania i mówienia w języku angielskim
    z wykorzystaniem podręcznika na poziomie A2/B1
  • ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych
Realizacja zajęć zakończy się przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego PET lub KET organizowanego przez University of Cambridge we współpracy z British Council w Łodzi.

Zajęcia te prowadzi p. Przemysław Zawicki


W czerwcu podsumowaliśmy rok zajęć w ramach projektu, a pod koniec roku ukazały się oczekiwane przez kilka tygodni wyniki egzaminów. Wszyscy uczniowie uzyskali rewelacyjne wyniki i otrzymają certyfikat – w większości z wyróżnieniem. Gratulacje!

16.06.2015r.


W kwietniu i maju trwały intensywne przygotowania do egzaminu gimnazjalnego ale dla grupy trzecioklasistów biorących udział w zajęciach projektowych był to też okres ćwiczenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, które trzeba prezentować podczas testów na egzaminie na certyfikat KET. W połowie maja uczniowie przystąpili do egzaminu, który składał się z trzech części, w tym, tej najbardziej stresującej czyli – mówienia.

28.05.2015r.


Kolejną grupę przygotowującą się w ramach projektu do egzaminu na certyfikat Key English Test stanowią w tym roku uczniowie zarówno klas drugich, jak i trzecich. Pierwsze dwa miesiące spędziliśmy na analizie własnych umiejętności w odniesieniu do wymagań egzaminacyjnych oraz zapoznaniu się z formą egzaminu.

14.11.2014r.


Ostatni etap pracy z grupą pierwszą koła, czyli przygotowania do egzaminu Key English Test – rozwiązywanie typowo egzaminacyjnych zadań oraz analiza testów z lat poprzednich, przyniosły efekty w postaci zdanych egzaminów. Wszyscy uczniowie otrzymali już zaświadczenia z University of Cambridge o zdanym egzaminie, na certyfikaty trzeba będzie jeszcze kilka tygodni poczekać. Gratulacje!
Uczniowie biorący udział w projekcie mają już też dostęp do wyników egzaminu gimnazjalnego – średnio, grupa zdobyła więcej punktów niż średni wynik kraju i województwa, czego również gratulujemy.
Na ostatnich zajęciach podsumowaliśmy rok ciężkiej (i owocnej) pracy, snując plany na wakacje.

30.05.2014r.


Po wielu tygodniach przygotowań, 15 maja br 10 uczniów klas trzecich, biorących udział w kole zwiększającym kompetencje posługiwania się językiem obcym, przystąpiło do międzynarodowego egzaminu językowego Cambridge Key English Test. Na egzamin uczniowie zostali dowiezieni do Centrum Egzaminacyjnego British Council w Łodzi, a sam sprawdzian składał się z trzech części sprawdzających kompetencje w zakresie: mówienia, pisania i czytania oraz słuchania. Był to zatem pierwszy sprawdzian umiejętności prowadzenia konwersacji w języku obcym, jako że na egzaminie gimnazjalnym mieliśmy do czynienia jedynie z tekstem pisanym i zadaniami ze słuchu. W ocenie uczniów, egzamin był trudny w porównaniu do arkuszy z lat ubiegłych ale mamy nadzieję, że po kilku tygodniach oczekiwania na wyniki, wszyscy otrzymają certyfikaty.

16.05.2014r.


Kolejny miesiąc to intensywne przygotowania do egzaminu na certyfikat, uczniowie wykonują testy z lat poprzednich, ćwiczą również konwersacje oceniane podczas ustnej części egzaminu.

24.04.2014r.


W ramach Koła języka angielskiego zwiększającego kompetencje posługiwania się językiem obcym uczniowie rozpoczęli przygotowania do egzaminu na certyfikat Uniwersytetu w Cambridge - Key English Test.

20.03.2014r.


W ramach koła języka angielskiego zwiększającego kompetencje posługiwania się językiem obcym, 10 uczniów klas trzecich rozpoczęło we wrześniu zajęcia języka angielskiego. W październiku uczestnicy koła zapoznawali się z formą i wymaganiami międzynarodowego egzaminu Uniwersytetu w Cambridge: Key English Test, do którego uczniowie przystąpią wiosną 2014 r. Listopad i grudzień to intensywne ćwiczenia typowo egzaminacyjnych zadań.

30.12.2013r.


Web Template created using Cool Template