Informacje ogólne Formularz rekrutacji Uczestnicy zajęć
Joanna Bańkowska
Maja Chmielecka
Katarzyna Leszczyńska
Mateusz Mordal
Piotr Roźniecki
Jakub Stolarz
Justyna Ulewicz
Patryk Urbaniak
Michał Wolak
Adam Łopatecki
Galeria
Koło zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo – techniczne: biologia

Celem zajęć jest pogłębianie zainteresowań naukami przyrodniczymi, kształtowanie kompetencji naukowo - technicznych oraz umiejętności wykorzystania wiedzy
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i przyrodniczych.

W zajęciach bierze udział dziesięcioosobowa grupa uczniów klas pierwszych.
W trakcie tych zajęć będą oni prowadzić obserwacje przyrodnicze i doświadczenia biologiczne, obserwacje mikroskopowe organizmów, tkanek roślinnych. Do zadań uczniów będzie również należało dokumentowanie i analizowanie przeprowadzanych badań.
Dzięki temu poznają różnorodność gatunków i roślin oraz wpływ człowieka na środowisko.


Zajęcia te prowadzi p. Agata Wróblewska

Podczas prowadzonego projektu uczniowie podejmowali różne działania. Zapoznaliśmy się z budową mikroskopu oraz dokonaliśmy próby samodzielnego wykonania preparatu do mikroskopowania. W wyniku tego uczniowie w sposób praktyczny poszerzyli wiedzę z zakresu budowy i czynności życiowych organizmów roślinnych. Wspólnie odbyliśmy zajęcia plenerowe w celu zaobserwowania pierwszych oznak jesieni, poznania roślinności w najbliższym otoczeniu szkoły i znalezienia w naszej okolicy najstarszych roślin lądowych. Zakładaliśmy i kontynuowaliśmy bardzo długo wszelakie hodowle. Hodowle zakładane były na różnym podłożu i poddawane były działaniu światła słonecznego o różnym natężeniu. Dzięki takim zadaniom mogliśmy szeroko omówić proces fotosyntezy, która przeprowadzana jest w liściach pod wpływem światła słonecznego. Systematycznie dokonywaliśmy obserwacji i zapisywaliśmy swoje spostrzeżenia. Po wskazanym czasie wyciągnęliśmy wnioski i określiliśmy jakie warunki hodowli mają wpływ na kiełkowanie i wzrost roślin. Takie działania pozwoliły nam kształtować umiejętność obserwacji, formułowania hipotez i wnioskowania na podstawie prowadzonych przez nas doświadczeń. Ponadto systematycznie utrwalaliśmy materiał z zakresu klasy I.

27.06.2015r.


Szukając oznak wiosny...Wiosną nasza grupa wybrała się na spacer. Chwyciliśmy aparaty w dłoń, zamówiliśmy ładną pogodę i oto w galerii obok znajdują się wyniki naszej wędrówki.

30.06.2014r.


W tym semestrze uczniowie uczestniczący w kole biologicznym zdobywali wiedzę w sposób teoretyczny i praktyczny. Na początku zajęć zapoznali się z zasadą mikroskopowania. Zakładali szereg szkolnych hodowli, by poznać warunki życia różnych organizmów. Zajmowali się uprawą ziół i zbóż oraz grzybów poznając ich charakterystykę. Próbowali również wyhodować pantofelka, którego mogliby obejrzeć przez mikroskop. Samodzielnie preparowali tkanki roślinne, które posłużyły im do tego by lepiej poznać budowę tkanek roślinnych. Swoje obserwacje dokumentowali w prezentacjach multimedialnych. Zdobywaną wiedzę czerpali z różnych źródeł. Podpierali się podręcznikami, wiedzą nauczyciela i korzystali z informacji zdobytych w Internecie.

06.10.2014r.


Web Template created using Cool Template