Informacje ogólne Formularz rekrutacji Uczestnicy zajęć
2014/2015
Małgorzata Kulak
Izabela Sobolczyk
Justyna Kuźniak
Marta Staszek
Patrycja Gąsiorowska
Natalia Plesińska
Magdalena Gajdka
Damian Wiewiórski
Dominik Płaska
Maciej Kucharski
Krzysztof Pękała
Paweł Serafin
Galeria


Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego: SzOK

W ramach projektu Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości w naszym gimnazjum odbywają się zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego Szkolny Ośrodek Kariery prowadzone przez panią Dorotę Czarnecką (pedagoga szkolnego i szkolnego doradcę zawodowego) dla 12 uczniów. Celem cotygodniowych spotkań z młodzieżą jest wzrost umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej uczniów.

Zajęcia te prowadzi p. Dorota Czarnecka


Podsumowanie projektu
W „Zajęciach z doradztwa edukacyjno – zawodowego: Szkolny Ośrodek Kariery”, stanowiących część projektu Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości” uczestniczyło 24 uczniów naszej szkoły. W poprzednim roku szkolnym wśród 12 uczestników było 8 dziewcząt i 4 chłopców, a w roku szkolnym 2014/2015 proporcje były podobne: 7 dziewcząt chłopców. Dwugodzinne spotkania odbywały się w dwóch grupach sześcioosobowych raz w tygodniu. Razem każda grupa odbyła 16 zajęć dwugodzinnych w ciągu roku w okresie wrzesień- czerwiec czyli w okresie trwania całego projektu zrealizowano 2 cykle po 64 godziny. Efektem zajęć były: 1. nabycie nowych przydatnych w karierze edukacyjnej i zawodowej umiejętności i postaw (przedsiębiorczość, autoprezentacja, kreatywność)
2. zwiększenie umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej
3. zwiększenie wiedzy na temat własnych predyspozycji
4. zwiększenie wiedzy na temat lokalnego rynku pracy
Nastąpił duży wzrost kompetencji w określaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Poznanie pełniejszego i spójnego obrazu własnej osoby, własnego potencjału pomogło uczestnikom wyrażać swoje oczekiwania związane z przyszłą pracą. Uczniowie umieją trafnie precyzować swoje plany na przyszłość. Podniósł się znacząco wskaźnik samooceny własnej.
Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem filmów zawodoznawczych, prezentujących profesje o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, najchętniej wybierane oraz nowe zawody z tzw. przyszłością.
Uczestnicy projektu poznawali specyfikę zawodów, w których kształcą okoliczne szkoły zawodowe i poznawali lokalny rynek pracy. Liczne testy, ankiety i kwestionariusze zawozdoznawcze czyniły zajęcia atrakcyjnymi:
1. Labirynt zawodów - uniwersalny multimedialny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Zasoby informacji zawodowej.
2. Test diagnostyczny – gra edukacyjna Polubić smoka jako nowoczesne narzędzie służące do określania predyspozycji zawodowych uczniów.
3. Test Motywacja- Jakie czynniki motywują mnie do wyboru zawodu?
4. Pozytywny i negatywny wzorzec motywacji osiągnięć życiowych i zawodowych.
5. Style atrybucji- styl pesymistyczny i styl optymistyczny jako determinanty wyboru przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Uczestnicy projektu wykonywali systematycznie plakaty o tematyce zawodoznawczej i prezentowali je w Szkolnym Ośrodku Kariery oraz na tablicach informacyjnych. Brali aktywny udział w organizacji dla społeczności uczniowskiej spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych zawodowych i ogólnokształcących. Uczestniczyli w konkursach zawodoznawczych: w Powiatowym Konkursie Wiedzy Budowlanej i Międzyszkolnym Konkursie Zawodoznawczym Zostań zawodowcem.

30.06.2015r.Ostatnie 3 miesiące przebiegały w naszym szkolnym Ośrodku Kariery bardzo atrakcyjnie i z dużą porcją emocji, gdyż zbliżał się nieuchronnie czas podejmowania samodzielnych decyzji „ Co dalej, gimnazjalisto?” Dzięki uczestnictwu w zajęciach wybór szkoły ponadgimnazjalnej nie był przypadkowy i chaotyczny. Duży wzrost kompetencji w określaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej i pełniejszy obraz własnej osoby, własnego potencjału umożliwiła młodzieży wyrażać swoje oczekiwania związane z przyszłą pracą. Uczniowie umieją trafnie precyzować swoje plany na przyszłość. Podniósł się znacząco wskaźnik samooceny własnej. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem testów, ankiet i kwestionariuszy oraz filmów zawodoznawczych.
1. Labirynt zawodów - uniwersalny multimedialny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Zasoby informacji zawodowej.
2. Poznanie specyfiki zawodów, w których kształcą okoliczne szkoły zawodowe.
3. Test diagnostyczny – gra edukacyjna Polubić smoka jako nowoczesne narzędzie służące do określania predyspozycji zawodowych uczniów.
4. Diagnoza motywacji ucznia w kierunku wyboru przyszłej drogi edukacyjno-zawodowej.
5. Test Motywacja- Jakie czynniki motywują mnie do wyboru zawodu?
6. Pozytywny i negatywny wzorzec motywacji osiągnięć życiowych i zawodowych.
7. Style atrybucji- styl pesymistyczny i styl optymistyczny jako determinanty wyboru przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Uczestnicy projektu wykonywali systematycznie plakaty o tematyce zawodoznawczej i prezentowali je w Szkolnym Ośrodku Kariery oraz na tablicach informacyjnych. Brali aktywny udział w organizacji dla społeczności uczniowskiej spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych zawodowych i ogólnokształcących. Uczestniczyli w konkursach zawodoznawczych: w Powiatowym Konkursie Wiedzy Budowlanej i Międzyszkolnym Konkursie Zawodoznawczym Zostań zawodowcem.

27.06.2015r.W październiku i listopadzie 2014 r. w ramach projektu odbyło się 7 zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 12 trzecioklasistów, zainteresowanych właściwym wyborem odpowiedniej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy poznawali kolejne zawody dzięki filmom z serii Kalejdoskop zawodów, prezentującym specyfikę profesji o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, najczęściej wybieranych oraz nowych zawody z przyszłością. Otrzymali informacje o zawodach z branży Ochrona i bezpieczeństwo, Wychowanie i edukacja, takich jak: policjant, strażak, strażnik, ochroniarz, detektyw, nauczyciel, pedagog i inne. Dowiedzieli się:
• na czym polega praca w danym zawodzie?
• jakich predyspozycji zawód ten wymaga?
• jakie są jego wady i zalety ?
• gdzie zdobyć odpowiednie wykształcenie?
Zajęcia miały formę warsztatów z wykorzystaniem testów, ankiet i kwestionariuszy. Dotyczyły takich tematów jak:
1) Rozpoznawanie własnych uzdolnień warunkiem lepszego wyboru szkoły i zawodu.
2) Obraz siebie- jak siebie postrzegam. Cechy, poglądy, postawy.
3) Zajęcia, czynności, które lubię wykonywać.
4) Jak zaplanować karierę zawodową? Jakie mam marzenia. Określamy cele zawodowe i życiowe (5,10,15 lat) krótkoterminowe i długoterminowe.
5) Poznaję strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak i gdzie zdobywa się zawód?
6) Co dalej, gimnazjalisto? Czynniki wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.
Podczas zajęć uczniowie wykonali plakaty o czynnikach, które należy uwzględnić planując swoją karierę zawodową. Plakaty zostały wyeksponowane na tablicy szkolnej, na której znajdują się informacje związane z doradztwem zawodowym. 3 uczestniczki projektu wykonały prezentacje multimedialne na IV Powiatowy Konkurs „Twój zawód - Twoja kariera", którego organizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Prace wzbogaciły Szkolny Ośrodek Kariery.

24.11.2014r.Od 8 września 2014 r. w naszym gimnazjum w ramach projektu odbyły się zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 12 uczniów, zainteresowanych planowaniem swojej przyszłości zawodowej. Uczestnicy rozpoczęli poznawanie zawodów i oglądali filmy zawodoznawcze, które prezentowały profesje o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, najchętniej wybierane oraz nowych zawody z przyszłością. Otrzymali informacje o zawodach z branży usługi i turystyka, takich jak: sprzedawca, kucharz, kelner, fryzjer, kosmetyk i kosmetolog, mechanik samochodowy, optyk, kierowca, specjalista ds. hotelarstwa, organizator turystyki pilot wycieczek, przewodnik grup turystycznych. Uczestnicy projektu otrzymali odpowiedzi na pytania: Na czym polega praca w danym zawodzie? Jakich predyspozycji zawód ten wymaga? Jakie są jego plusy i minusy? Gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie? Na zajęciach uczniowie wykonywali plakaty, które zostały umieszczone na tablicy SzoK-u. Siedem uczestniczek projektu przygotowuje prezentacje multimedialne na IV Powiatowy Konkurs "Twój zawód - Twoja kariera", którego organizatorem jest Powiatowy Ośrodek Doradztwa Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach i Zespół Nr 3 w Pabianicach. Prace wzbogacą Szkolny Ośrodek Kariery.

18.09.2014r.Zajęcia realizowane w październiku i listopadzie miały formę warsztatów z wykorzystaniem testów, ankiet i kwestionariuszy. Ich treść dotyczyła takich tematów jak:

  • Rozpoznawanie własnych uzdolnień warunkiem lepszego wyboru szkoły i zawodu.
  • Obraz siebie- jak siebie postrzegam. Cechy, poglądy, postawy.
  • Zajęcia, czynności, które lubię wykonywać.
  • Jak zaplanować karierę zawodową? Jakie mam marzenia. Określamy cele zawodowe i życiowe (5,10,15 lat) krótkoterminowe i długoterminowe.
  • Poznaję strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak i gdzie zdobywa się zawód?
  • Co dalej, gimnazjalisto? Czynniki wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej.
  • Zawody w mojej rodzinie, w moim środowisku. Kto kim jest?
    Kto kim był? Kto kim będzie?

30.11.2013r.Uczestnicy projektu wykonali prezentacje multimedialne na III Powiatowy Konkurs
"Twój zawód - Twoja kariera", którego organizatorem był Powiatowy Ośrodek Doradztwa Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach i Zespół Nr 3 w Pabianicach.
Do etapu szkolnego wpłynęło 8 prac. Dwie najciekawsze prezentacje: Mój przyszły zawód – kardiochirurg oraz Inżynier budownictwa zostały zakwalifikowane do następnego etapu na szczeblu powiatowym. Prace wzbogacą Szkolny Ośrodek Kariery.

25.11.2013r.W szkole opiekun SzOK-u zorganizował obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Zaprosił na spotkanie z uczestnikami projektu specjalistę z Pracowni Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
w Łodzi panią Emilię Gralewską. Uczniowie wzięli udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego. Tematem zajęć dla młodzieży były uwarunkowania wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu. Podczas zajęć uczniowie wypracowali plakaty demonstrujące wszelkie czynniki, które młody człowiek musi uwzględnić podczas świadomego planowania kariery zawodowej. Plakaty zostały wyeksponowane na tablicy szkolnej, na której znajdują się informacje związane z doradztwem zawodowym.
W ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie uczestniczyli w warsztatach zawodoznawczych cukierniczo-piekarskich w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
w Łodzi. Uczniowie pod kierunkiem mistrzów piekarnictwa wyrabiali ciasto, z którego wykonywali pieczywo. Zwiedzali wystawę cukierniczych dzieł-tortów, wykonanych przez uczniów szkoły zawodowej. Uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego - specjalistę do spraw orientacji i poradnictwa zawodowego p. Emilię Gralewską z ŁCDN i KP. Efektem pracy były plakaty Jak wyobrażam sobie ucznia szkoły spożywczej? Predyspozycje, zainteresowania, umiejętności.

24.10.2013r.
Web Template created using Cool Template