Informacje ogólne Formularz rekrutacji Uczestnicy zajęć
2014/2015
Katarzyna Leszczyńska
Oliwia Wlazły
Paulina Jóźwiak
Klaudia Kwiecińska
Agata Gądzia
Jakub Stolarz
Emil Łapka
Michał Wolak
Mateusz Dargiel
Piotr Roźniecki
2013/2014
Alicja Frank
Magdalena Gajdka
Patrycja Gąsiorowska
Patrycja Michalak
Katarzyna Bilska
Patryk Grzelczak
Szymon Skalski
Mateusz Paczkowski
Damian Stasiak
Rafał Koralewski
Galeria


Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – ECDL

Celem zajęć jest podniesienie umiejętności w zakresie technologii informacyjnych potwierdzone stosownym certyfikatem oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

W zajęciach bierze udział dziesięcioosobowa grupa uczniów klas drugich oraz trzecich.
Zajęcia te skierowane są do uczniów chcących nabyć i rozwijać umiejętności komputerowe potwierdzone certyfikatem ECDL (European Computer Driving Licence). Program zajęć obejmuje przygotowanie uczniów do uzyskania certfikatu ECDL Start składającego się z czterech wybranych modułów spośród następujących:
  • Podstawy technik informatycznych
  • Użytkowanie komputerów
  • Przetwarzanie tekstów
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Bazy danych
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna
  • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Zajęcia te prowadzi p. Sylwia Łykowska

Zajęcia dobiegły końca, uczniowie sa już po wszystkich egzaminach, mamy juz oficjalne wyniki, dziewięcioro z nich uzyskało Europejski Certfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Start. Serdecznie gratulujemy.

26.06.2015r.


Kolejna dobra wiadomość, wszyscy uczniowie z poprzedniej edycji, którzy kontynuowali przygotowywanie się do uzyskania kolejnego certyfikatu - uzyskali go. Tak więc pięcioro z nich od chwili obecnej posiada Europejski Certfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Core. Gratulujemy.

22.06.2015r.


Ostatni egzamin juz za uczniami, 15 czerwca przystąpiło do niego 10 osób. Większość z nich uzyskała pozytywny wynik, co oznacza co najmniej 75% poprawnie rozwiązanych zadań.

20.06.2015r.


Okazuje się, że ten ostatni moduł nie jest wcale taki prosty, musimy przysiąść do pracy, a ostatni egzamin już niedługo, bo pewnie w czerwcu.

Uczniowie, 10.05.2015r.


To dzisiaj grupa uczniów z ubiegłorocznych zajęć przystąpiła do kolejnego, szóstego już dla nich egzaminu. przed nimi już tylko jeden. Życzymy wytrwałości w pracy i samych wysokich wyników.

27.04.2015r.


Tereaz pozostała nam już nauka dotycząca modułu M7 czyli Przeglądanie stron internetowych i komunikacja, czyli coś co wykorzystujemy na codzień. Wydaje się, że już niewiele pracy przed nami.

Uczniowie, 26.04.2015r.


Kolejny egzamin nuż za uczniami. Tym razem musieli zmierzyć się z zagadnieniami dotyczącymi modułu M4 czyli Arkusz kalkulacyjny. Będa w napięciu oczekiwali na wyniki egzaminu przystępując jednocześnie do dalszej nauki.

13.04.2015r.


Miło nam poinformować, że wszyscy uczestnicy zajęć, którzy przystąpili do egzaminu z modulu M6 uzyskali pozytywny wynik.
Gratulujemy

16.03.2015r.


Warto nadmienić, że uczestnicy zeszłorocznych zajęć kontynuują naukę samodzielnie. Pięcioro z nich przystąpiła do kolejnego, dla nich już piątego egzaminu. Był to moduł M6-grafika menadżerska i prezentacyjna. Wszyscy uzyskali pozytywny wynik. Gratulujemy.

07.03.2015.2015r.


To już dzisiaj. Kolejny stres, kolejne zdenerwowanie i przeżycia. Wszyscy uczestnicy zajęć przystąpili do egzaminu. Na kilka minut przed byli bardzo zdenerwowani, natomiast po wyjściu z sali wypowiadali się już bardzo pozytywnie o przewidywanych wynikach.

16.02.2015r.


Teraz już przygotowania do kolejnego egzaminu. Tym razem będzie to moduł M6 - grafika menadżerska i prezentacyjna. Uczniowie bardzzo intensywnie pracują. Uczestniczą systematycznie w zajęciach. Termin egzaminu został wyznaczony na 16 lutego. Życzymy wszystkim powodzenia.

20.01.2015r.


Pierwszy egzamin już za nami. 15 grudnia grupa dziesięciu uczniów przystąpiła do egzaminu z modułu M33 - Przetwarzanie tekstów. Egzamin trwał 45 minut. Uczniowie musieli wykazać się swoimi umiejętnościami, które znacznie wykraczają poza podstawę programową gimnazjum.

18.12.2014r.


To już za tydzień. Dzisiaj uczniowie założyli sobie konta w systemie egzaminacyjnym ECDL a za 7 dni przystąpią do pierwszego egzaminu. Żzyczymy wszystkim powodzenia.

08.12.2014r.


Dzisiaj odbył się kolejny test próbny, tym razem uczestnicy zajęć wykonywali zadania poprzez aplikację próbną. Dzięki temu mogli zapoznać się z formą egzaminu, formulowaniem poleceń, wyświetlaniem sie polecen podczas rozwiązywania poszczególnych zadań. Egzamin ten trwal 45 minut, czyli dokładnie tak długo jak długo trwa właściwy egzamin. Druga godzina zajęć wykorzystana została na zapoznanie z zagadnieniami z kolejnego modułu, a będzie to moduł M6 - grafika menadżerska i reprezentacyjna.

03.11.2014r.


Październik minął nam pod znakiem rozwiązywania przykładowych testów egzaminacyjnych z modułu M3 - przetwarzanie tekstów. Uczniowie przystąpili do próbnego egzaminu, którego wyniki otrzymają w najbliższym czasie. Praca przebiegała w atmosferze skupienia.

27.10.2014r.


W trakcie zajęć rozwijających kompetencje informatyczne uczniowie bardzo intensywnie oraz systematycznie przygotowują się do uzyskania certyfikatu ECDL Start. Ich zadaniem jest trenowanie posiadanych już umiejętności oraz poznawanie nowych, do tej pory jeszcze przez nich nie odkrytych.
Podczas wrześniowych zajęć realizowane były zagadnienia z modułu M3 - Przetwarzanie tekstów.
Aby uzyskać wspomniany certyfikat kazdy z uczniów musi zdać egzaminy z czterech modułów.

26.09.2014r.


Zajęcia dobiegły końca, wszyscy, któzy przystąpili 16 czerwca 2014roku do egzaminu z modułu M3 - Przetwarzanie tekstów zdali go wysokimi wynikami, w związku z tym otrzymają w najbliższym czasie Certfikaty potwierdzające ich wiadomości i umiejętności.
Serdecznie gratulujemy

24.06.2014r.


To już dzisiaj, stres ogarnął nas wszystkich, mamy nadzieję, że już za kilka godzin będziemy mieli, jak to się mówi "certyfikat w kieszeni".

Uczniowie, 16.06.2014r.


Trwają kolejne przygotowania do egzaminu, tym razem uczestnicy zajęć poszerzają swoje wiadomości i umiejętności dotyczące modułu M3 - Przetwarzanie tekstu. Wszyscy pracują bardzo aktywnie i intensywnie, po to by już w najbliższym czasie moc trzymać w dłoniach certfikat ECDL Start potwierdzający ich umiejętności.

20.05.2014r.


Przyszedł czas na gratulacje, również tym razem okazało się, że uczestnicy zajęć uzyskali wysokie wyniki na egzaminie. Oby tak dalej, pozostal już tylko jeden, który odbędzie się w czerwcu. Gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszych działaniach.

20.04.2014r.


Kolejny egzamin już za nami. Tym razem sprawdzaliśmy swoje umiejętności dotyczące obsługi i zastosowania arkusza kalkulacyjnego. Teraz z niecierpliwością będziemy oczekiwać na wyniki i oczywiście przygotowywać się do kolejnego, tym razem już ostatniego egzaminu.

Uczniowie, 14.04.2014r.


Dziś odbył się próbny egzamin z modułu M4 - Arkusze kalkulacyjne. Uczniowie mogli sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności. Po przeanalizowaniu rpzwiązań będą mogli uzupełnić ewentualne niedociągnięcia a wtedy przed nimi kolejny egzamin. Już 14 kwietnia zmierzą się kolejnym "stresem egzaminacyjnym".

24.03.2014r.


Są już wyniki! Wszyscy uczestnicy zajęć uzyskali pozytywny wynik z egzaminu z modułu M2 - Użytkowanie komputerów. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie co najmniej 75% pozytywnych odpowiedzi. Gratulujemy wszystkim i życzymy powodzenia na kolejnych sprawdzianach ich wiadomości i umiejętności.

03.03.2014r.


Przygotowania do kolej próby zakończone. Wczoraj dziesięcioro uczniów biorących udział w zajęciach przystąpiło do kolejnego egzaminu, tym razem z modułu M2 - Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami. Egzamin ten odbywał się w Laboratorium Edukacyjnym, które znajduje się w naszej szkole w sali numer 15. Egzaminowani przez 45 minut zmagali sie z zadaniami zarówno teoretycznymi i praktycznymi. Wyniki tych zmagań będą znane najpóźniej 24 lutego. Teraz pozostaje tylko czekać oraz kontynuować prace przygotowujące do kolejnego egzaminu. Tym razem będziemy ćwiczyć umiejętności dotyczące pracy z arkuszem kalkulacyjnym.

18.02.2014r.


W trakcie zajęć rozwijających kompetencje informatyczne uczniowie bardzo intensywnie oraz systematycznie przygotowują się do uzyskania certyfikatu ECDL Start. Ich zadaniem jest trenowanie posiadanych już umiejętności oraz poznawanie nowych, do tej pory jeszcze przez nich nie odkrytych.
Podczas wrześniowych, październikowych i listopadowych zajęć realizowane były zagadnienia z modułów M1 - Podstawy technik informatycznych, M2 - Użytkowanie komputerów oraz M4 - Arkusze kalkulacyjne.
Aby uzyskać wspomniany certyfikat kazdy z uczniów musi zdać egzaminy z czterech modułów. W grudniu przystąpili do pierwszego z nich, do tego najtrudniejszego bo teoretycznego. Uzyskali na nim bardzo wysokie wyniki. Przed nimi kolejny, już niedługo bo w lutym, tym razem dotyczący użytkowania komputerów.
Życzymy więc wytrwałości w przygotowaniach i powodzenia na egzaminach.

30.12.2013r.


Web Template created using Cool Template