„Kompetencje kluczowe – kluczem do przyszłości”
Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-046/12
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt obejmuje organizację dodatkowych zajęć:
 • Polski inaczej – jak lepiej wyrażać własne myśli w mowie i piśmie (klasy I – 3 grupy),
 • Treningi matematyczne – polubić matematykę (klasy II – 2 grupy),
 • Z przyrodą za pan brat – mogę i potrafię być lepszy z przedmiotów przyrodniczych (klasy II – jedna grupa)
 • Koło zainteresowań zwiększające kompetencje naukowo-techniczne:
  • zajęcia z biologii (klasy I – 1 grupa),
  • zajęcia z fizyki (klasy III – 1 grupa)
 • Koło języka angielskiego zwiększające kompetencje posługiwania się językiem obcym (klasy III – jedna grupa)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – ECDL (klasy II – jedna grupa)
 • Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery (dwie grupy).

Web Template created using Cool Template