Z przyrodą za pan brat – mogę i potrafię być lepszy
z przedmiotów przyrodniczych


Celem zajęć jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym w części przyrodniczej oraz zwiększenie kompetencji naukowo technicznych i średniego wyniku z egzaminu.

W zajęciach udział bierze dwunastoosobowa grupa uczniów klas drugich.
W programie zajęć znajdują się między innymi:
  • powtórzenie i utrwalenie wiadomości z przedmiotów: biologia, geografia, fizyka, chemia
  • kształtowanie wiedzy i umiejętności z zagadnień, z których uczniowie osiągają najsłabsze wyniki na egzaminie, między innymi: opracowanie wyników, tworzenie
    i realizowanie planu rozwiązania, wykonywanie obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, wskazywanie prawidłowości w procesach, w funkcjonowaniu układów oraz systemów


Zajęcia te prowadzi p. Przemysław Zawicki

Na początku czerwca odbyły się ostatnie zajęcia, na których podsumowaliśmy rok zajęć w ramach projektu, a wykonane testy wskazują na wysoki przyrost kompetencji przyrodniczych u wszystkich uczniów.

22.06.2015r.


W maju skupiliśmy uwagę na materiale obowiązującym na lekcjach biologii w trzeciej klasie by oceny na koniec roku były bardziej satysfakcjonujące niż w latach poprzednich. W końcu to „ostatni dzwonek” na poprawy sprawdzianów.

01.06.2015r.


Miesiące zimowe i wiosenne to intensywne przygotowania do egzaminu gimnazjalnego, który odbył się pod koniec kwietnia. Na zajęciach pojawiało się też więcej testów z lat poprzednich i zadań, które najczęściej sprawiają uczniom kłopoty. Z dużą satysfakcją większość uczniów zdawała sobie sprawę, że niewiele jest ich w stanie zaskoczyć. Wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.

20.05.2015r.


W bieżącym roku kolejna grupa 12 uczniów klas trzecich rozpoczęła zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego w części przyrodniczej. Wrzesień i październik były czasem rekrutacji, diagnozy wstępnej oraz początkiem solidnej powtórki wiedzy z chemii.

14.11.2014r.


W ostatnim etapie pracy koła skupiliśmy się na zagadnieniach, z którymi uczniowie mają najwięcej trudności pod koniec nauki w gimnazjum – dziedziczenie cech i prawa rządzące biologią molekularną. Sporo czasu poświęciliśmy też na analizę tekstów i nowinek naukowych, skupiając się na wyciąganiu wniosków oraz krytycznie podchodząc do niektórych z nich. Miejmy nadzieję, że rok zajęć pomoże solidnie przygotować się do czekającego na uczniów za rok egzaminu gimnazjalnego.

30.06.2014r.


Podczas ostatnich zajęć “Z przyrodą za pan brat” uczniowie analizowali zadania z części przyrodniczej tegorocznego egzaminu gimnazjalnego i oceniali swoje możliwości zmierzenia się z takim wyzwaniem. Korzystając ze szkolnych mikroskopów podglądaliśmy też budowę wewnętrzną roślin i zwierząt oraz próbując sił w samodzielnym tworzeniu preparatów mikroskopowych.

14.05.2014r.


Kolejny miesiąc zajęć to powtórkach wiadomości o świecie zwierząt – począwszy od najbardziej prymitywnych protistów, przez bezkręgowce, po najbardziej rozwinięte gromady kręgowców.

24.04.2014r.


Na zajęciach koła „Z przyrodą za pan brat – mogę i potrafię być lepszy z przedmiotów przyrodniczych” uczniowie przypominali sobie informacje o zmysłach człowieka oraz wiadomości o podstawowych procesach życiowych organizmów żywych.

02.04.2014r.


We wrześniu 12- osobowa grupa drugoklasistów rozpoczęła zajęcia w ramach koła
“Z przyrodą za pan brat – mogę i potrafię być lepszy z przedmiotów przyrodniczych”, wspomagające przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z części przyrodniczej.
W październiku uczniowie zapoznali się z typowo egzaminacyjnymi zadaniami, które najczęściej sprawiały najwięcej kłopotów.
W listopadzie uczniowie przypominali sobie w jaki sposób planuje się i przeprowadza doświadczenie naukowe.
W grudniu rozpoczęły się powtórki wybranych zagadnień z chemii.

30.12.2013r.


Web Template created using Cool Template